نمایش 1 - 3 از 3
دوره آموزشی اعضای شعب اخذ رای شهرستان فامنین برگزار شد. فرماندار فامنین گفت: ۵۵ شعبه برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان پیش بینی شده است. 06/16/2021 - 18:27
فرماندار شهرستان فامنین: فرماندار فامنین با اشاره به اینکه در این شهرستان تعداد 54 روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات شورا می باشند در این روستاها جمعاً 289 نفر ثبت نام کرده اند. 06/09/2021 - 18:03
اشتراک در فرماندار فامنین