مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان مطرح کرد؛
در تیرماه سالجاری مقدار 620 تن انواع کود شیمیایی شامل کود شیمیایی اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای کارگزاران شهرستان فامنین ارسال شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فامنین از کمک خیرین آبرسان و افزوده شدن دو حلقه چاه به مدار توزیع آب شهر فامنین خبر داد.
توسط پایگاه حضرت رسول صلی الله علیه وآله صورت می گیرد؛
سید مجید شماعی فرماندار شهرستان فامنین طی پیامی فرارسیدن 14 تیرماه روز بزرگداشت شهرداري و دهياري ها را تبریک گفت.

صفحه‌ها