نمایش 1 - 2 از 2
حکایت دانشمندی که هشتاد و پنجمین شهید دبیرستان خود بود پنجمین سالگرد شهادت یک نخبه علمی؛ امروز پنجمین سالروز شهادت یکی از جوانان دانشمند و نخبه ایران زمین است؛ شهیدی که در دفاع مقدس علمی حضور یافت و هشتاد و پنجمین شهید دبیرستان ابن سینای همدان است. 10/21/1395 - 12:07
رحیم احمدی‌روشن با بیان اینکه فرزندش فوت نکرده بلکه شهید شده، اظهار کرد: اگر من مصطفی را نمی‌بینم ایراد از درون من انسان است وگرنه مصطفی‌ها به همه ما اشراف دارند چون زنده‌اند. 01/19/1394 - 12:15
اشتراک در احمدی روشن