نمایش 1 - 1 از 1
سياست ديني يعني انطباق همه چيز با اصول و اخلاق اسلامي، اما دين سياسي يعني ابزاري شدن دين در راستاي منافع يا تحريك اجتماعي و استفاده از عواطف ديني براي ديده شدن خويش. 10/09/1396 - 08:57
اشتراک در سیاست دینی