نمایش 1 - 1 از 1
مستندسازی با منوچهر مشیری حوزه هنری استان همدان در هفته هنر انقلاب برگزار می‌کند مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان همدان از برپایی کارگاه تخصصی فیلم مستند با حضور منوچهر مشیری خبر داد. 01/28/1396 - 23:21
اشتراک در مستند سازی