آخرین اخبار

9. فروردين 1393 - 11:07   |   کد مطلب: 8219
آثارتاريخي وجاذبه هاي گردشگري شهرستان فامنين برای مسافران نوروزی

آثارتاريخي وجاذبه هاي گردشگري شهرستان فامنين:

تعداد کل آثار تاريخي شناسايي شده در شهرستان فامنين 92 اثر ميباشد که 36 اثر به ثبت آثار ملي ايران رسيده و56 اثر ديگر جزءآثار حفاظتي ميباشند.

الف) پل هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1- پل جهان آباد،قدمت صفويه،شماره ثبت 2287 درمورخ9/1/1378 واقع در بخش مرکزي،دهستان خرم دشت ودر470 متري جنوب غربي جهان آباد.

2-پل خماجين ،واجد ارزش تاريخي،قدمت پهلوي،واقع در بخش مرکزي دهستان مفتح روستاي خماجين.

ب) مقابر شهرستان فامنين:

1- امامزاده ازناوکه به نام امامزاده عين وغين نيز خوانده ميشوند ،واجد ارزش تاريخي ،قدمت سلجوقيان،شماره ثبت 1867 در تاريخ 21/2/76 واقع در فامنين،دهستان پيشخور 300 متري جنوب روستاي ازناو.

2-امامزاده يارم قيه ،واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در فامنين،دهستان پيشخور روستاي يارم قيه.

پ) مساجد شهرستان فامنين:

1- مسجد خوش آباد، قدمت قاجاريه،شماره ثبت 17144 درمورخ27/8/1385 ، واقع در فامنين،دهستان خرم دشت روستاي خوش آباد.

2- مسجد بازران،واجد ارزش تاريخي،قدمت قاجاريه،واقع در بخش فامنين.

ت)بافت هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1-بافت روستاي قلعه جوق، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي قلعه جوق.

2- بافت روستاي ازناو، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي ازناو.

3- بافت روستاي باغچه غاز، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي .

4- زاغه هاي عشايري قشلاق گمار، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي قشلاق گمار.

ث)حمام هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1-حمام قديمي فامنين، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در داخل شهر.

2-حمام خزينه امامزاده ازناو، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي امامزاده ازناو.

3-حمام همه کسي، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي همه کسي.

4-حمام امامزاده پيرنهان، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع در روستاي امامزاده پيرنهان.

 

ج)غارهاي هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1- غار قلعه جوق، قدمت ساساني، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع دربخش فامنين،دهستان مفتح،1610 متري جنوب غرب روستاي قلعه جوق.

2- غار هفت محراب امامزاده ازناو، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع دربخش فامنين،دهستان مفتح روستاي امامزاده ازناو.

3- غار ينگيجه ، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع دربخش فامنين، روستاي ينگيجه.

4- غار همه کسي، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع دربخش فامنين، روستاي همه کسي.

چ)کاروانسر هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1-  کاروانسراي يارم قيه، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع درفامنين دهستان پيشخور،روستاي يارم قيه.

ح)خانه هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1- خانه شهيد دکتر مفتح، معاصرداراي ارزش فرهنگي،شماره ثبت 28202 درمورخ21/9/1388 ، واقع درشهرستان فامنين،بخش مرکزي، روستاي کله سر.

خ)برج هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1- برج گلشن،قدمت قاجاريه، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع دربخش فامنين روستاي خوش آباد.

2-قلعه اربابي امامزاده پيرنهان ، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع دربخش فامنين روستاي امامزاده پيرنهان.

د)کتيبه هاي واجد ارزش شهرستان فامنين:

1-کتيبه پهلوي اشکاني قلعه جوق، واجد ارزش تاريخي وجزءآثار حفاظتي ، واقع دهستان پيشخور،روستاي قلعه جوق ،غار قلعه جوق..

دیدگاه شما

وضع هوای فامنین
عکس ماهواره ای شهرستان فامنین
قیمت روز طلا، سکه و ارز در بازار
پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی
فرمانداری فامنین
شهرداری فامنین
کانال تلگرامی آوای فامنین
بازی قیام مختار