نمایش 81 - 90 از 13553
وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: زندگينامه شهدا افسانه و قصه نيست.
1396-05-07 10:05:46
«با آزادگان» /اردوگاه موصل۲ /قسمت پنجم
طبقه دوم آسایشگاه همه دور هم جمع شدیم ومنتظر باقر،با اعلام نگهبان آسایشگاه که وضعیت سفید است حدود ۵۰نفر که آموزش کونگ فو می دیدند بصورت چهار زانو «ذن» دورهم داخل آسایشگاه نشستیم وبا آمدن باقر،اولین گروهی که آمادگی امتحان دادن خط۲راداشتند، شروع شد،
1396-05-07 08:53:36
«با آزادگان» /اردوگاه موصل۲ /قسمت چهار
سالهای اسارت پر هست از خاطراتی که هرکدام در نوع خودش بی نظیر هست از جمله یکی از آنها ،ذیلا تقدیم می گردد.
1396-05-07 08:45:10
«با آزادگان» /اردوگاه موصل۲ /قسمت سوم
باضربات مشت ولگد وشلاق راهی عمق خاک عراق شدم،اول ما رابه مقرهای نظامی چشم بسته بردند واز آنجا بعد از بازجویی وشکنجه سوار خودروهای نظامی در حالیکه دست بسته بودیم شهربه شهر وپادگان به پادگان با بدن های مجروح وشکم های گرسنه ولب های خشکیده از تشنگی ،حرکت دادند
1396-05-07 08:36:33
«با آزادگان» /اردوگاه موصل۲ /قسمت دوم
مرداد ماه سال۱۳۶۱از نیمه گذشته بودکه خودم را رساندم پادگان قدس همدان وچند روزی آموزش وسازماندهی وشبانه عازم منطقه سرپل ذهاب،شوق وحال خوبی حکم فرما بود خبر رسیده بود که یک عملیاتی در پیش هست واین خبر هیجان وآمادگی همه نیروهاراصد چندان کرده بود ومن هم در این خوشحالی بی نصیب نبودم.
1396-05-07 08:32:32
قسمت سوم
داشتیم خطوط گرفته شده را سروسامان می دادیم واز دیروز هم خواب به چشمانمان ننشسته بود وگیج خواب بودیم ،که از دور سروکله تانک ها پیداشد.
1396-05-07 08:27:49
قسمت دوم
یکی دوساعتی تا شروع حرکت به سمت خط عراق ها در منطقه سومار،روبروی شهر مندلی مانده بود،علی آقا چیت سازیان کل گروهانش را دورهم در میان یک شیار جمع کرد وشروع کرد سخنرانی برای آنها.
1396-05-07 08:23:50
برش اول:
سیزدهم مهرماه سال۱۳۶۱.در روز پائیزی خودم را با زحمت از منطقه قصرشیرین باتویوتا رساندم سومار.خبر داشتم که شب عملیات هست ودوستانم از جمله سعید اسلامیان(شهید).حسن ترک(شهید)،علی چیت سازیان(شهید)با مسئولیت فرماندهی گردان وگروهان در تیپ محمد رسوالله(ص)سپاه تهران راهی عملیات هستند.
1396-05-07 08:10:04
سال۱۳۶۲در منطقه عمومی پیرانشهر وبعد از عملیات والفجر۲،یگان ما با برادران ارتش جمهوری اسلامی مشترکا در خطوط نبرد وهمچنین قرارگاه مشترک عملیاتی کارهای جبهه را انجام می دادیم.
1396-05-07 08:02:19
شهریور ماه سال۱۳۶۲پس از یکماه نبرد در منطقه عملیاتی والفجر۲واقع در حاجی عمران عراق،از طرف قرارگاه خبر رسید که یک سهمیه دیدار با امام برای یگان های عمل کننده در عملیات در نظر گرفته شده وتیپ انصار الحسین هم جزء آن یگان ها بود.
1396-05-07 07:54:29

صفحه‌ها