نمایش 1 - 1 از 1
صحت عمل مامور وظیفه شناس شهرستان فامنین فرمانده انتظامی فامنین: فرمانده انتظامی شهرستان فامنين از صحت عمل مأمور وظيفه شناس که چک های 2 میلیارد ریالی حامل را به صاحبش بازگرداند، خبر داد. 10/23/1395 - 00:13
اشتراک در مآمور وظیفه شناس