نمایش 1 - 1 از 1
جلسه تکنیک های مشارکت حداکثری با حضور حجت الاسلام دکتر روانبخش جلسه تکنیک های مشارکت حداکثری این جلسه در حسینیه ی جنب دفتر امام جمعه با حضور دکتر روانبخش عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی قم برگزار شد 06/08/2021 - 16:59
اشتراک در حضور حداکثری