نمایش 1 - 2 از 2
شروط ایران برای حضور در حج سال 97 رایزنی های 5 اسفند به کجا ختم می شود؟ مقامات کشورمان به منظور حضور ایرانیان در مراسم حج سال آینده 5 اسفند با اعزام هیئتی از کشورمان با مقامات عربستان دیدار خواهند کرد. 10/29/1395 - 23:53
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: مد و لباس ایرانی و استفاده از آن نشان هویت ایرانیان است 12/04/1393 - 07:42
اشتراک در ایرانیان