نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان: مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: باید به سمتی برویم که رشته های ورزشی در شهرستان فامنین احیا شوند و طبق اولویت کارهای شهرستان را پیش ببریم. 09/11/1402 - 15:21
اشتراک در ارتقا