نمایش 1 - 1 از 1
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان فامنین از کمک خیرین آبرسان و افزوده شدن دو حلقه چاه به مدار توزیع آب شهر فامنین خبر داد. 04/28/1400 - 12:19
اشتراک در شرکت آب منطقه ای استان همدان