نمایش 1 - 1 از 1
اجتماع  رای‌اولی‌های تجمع بزرگ اجتماع رأی اولی ها با حضور و سخنرانی دکتر ارشاد استعدادی (دبیر شورای هماهنگی فرزندان انقلاب اسلامی استان همدان). 06/09/2021 - 21:32
اشتراک در رأی اولی ها