نمایش 1 - 1 از 1
فرماندار شهرستان فامنین: فرماندار فامنین با اشاره به اینکه در این شهرستان تعداد 54 روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات شورا می باشند در این روستاها جمعاً 289 نفر ثبت نام کرده اند. 06/09/2021 - 18:03
اشتراک در مجید شماعی زاده