نمایش 1 - 1 از 1
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: تشدید نوسات این روزهای بازار طلا و ارز موجب شده که شاهد تغییرات لحظه ای در بازار باشیم در این راستا گفت و گویی با یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران صورت گیرد و پیرامون وضعیت پرالتهاب این روزهای بازار طلا و ارز صحبت هایی صورت گرفت: 11/28/1396 - 11:55
اشتراک در نوسانات قیمت