نمایش 1 - 1 از 1
در توییتر منتشر شد؛ رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در توییتر خود توضیحاتی درباره سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر توجه به اصل 59 قانون اساسی نوشت. 11/25/1396 - 16:35
اشتراک در سخنان رئیس جمهور