نمایش 581 - 590 از 608
قرآن کریم در آیات متعددی درقالب "دشمن شناسی" رویکردهای بازیگران رقیب جهان اسلام و مسلمانان را تحت عناوین مشرک ،کافر و منافق بررسی می کند و ضمن تبیین افکار و برنامه های آنها ، وظایف مسلمانان را هم در مواجهه با سلطه گران بر می شمرد:
در حال حاضر برخی ها می گویند که باید فعالیت عرفان های کاذب آنالیز و بررسی شود و بخش هایی از فعالیت های عرفان های کاذب را به نفع کشور می دانند ، در مقابل برخی ها معتقدند که آش را با جاش باید برداشت و باید با تمام قوا با عرفان های کاذب برخورد کرد.
اگر نیروهای مولد، خلاق، تلاشگر، آرمانگرا و دانش‌پایه به عنوان افاضل ملت مقدم داشته و صدرنشین شوند، آن‌گاه متناظر آن‌ها، تولید و نوآوری و كار و آرمانگرایی و علم، ارزش خواهند شد و با زنده شدن استعدادهای تولیدی كشور، امكان قطع وابستگی سنتی به درآمدهای نفت فراهم خواهد آمد.
"زنده باد بهار" در آیینه کلام رئیس جمهور
می توان حدس زد که از این به بعد منحنی تهدید نظامی ایران سیری نزولی پیدا خواهد کرد.
سفره های عید، هرساله پذیرای یک مهمان همیشگی هستند. شاید بتوان گفت کسی که این مهمان را از این سفره بیرون کند، شهامت بسیاری دارد! این مهمان کسی نیست جز تلویزیون!!!

صفحه‌ها