نمایش 581 - 590 از 612
طرف گفتگو اصلاً تمركز روي مباحث مورد چالش ندارد. به تنها چيزي كه فكر مي‌كند "تغيير رفتار" و "تغيير ساختار" جمهوري اسلامي است ومتوجه نيست ادامه غيرقانوني چالش هسته‌اي و بهانه قراردادن آن براي تهديد ها و تحريمها مورد نقد جدي جامعه جهاني است.
«اگر احساس تکلیف کنم کاندیدا می شوم» سال ها است که در ایران هر کسی می خواهد برای تصاحب مناصب انتخابای خود را در معرض آرای مردم قرار دهد شبیه به چنین جمله یی را بیان می کند و در هر دوره انتخابات هم شاهد افزایش این شیوه تبلیغاتی برای انتخابات های مختلف توسط افراد گوناگون بوده ایم.
جهاد سازندگی یك حماسه بود؛ حماسه‌ای اقتصادی كه در دهه‌ی اول انقلاب متولد شد، آن هم با شعار «همه‌ با هم». همه‌ی اقشار به‌گرمی دست امام را فشردند و راهیِ روستاها و مناطق محروم شدند تا اقتضای آن روز انقلاب را كه رفع محرومیت‌ها و خرابی‌های مانده از طاغوت بود، برآورده سازند.
يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري سال 92 مي تواند آزموني بزرگ براي مسئولين و مردم باشد. آزموني كه در آن ولايت‌مداري و بصيرت، برائت از فتنه گران، ساكتين فتنه و جريان هاي انحرافي ملاك تشخيص حق از باطل است.
قرآن کریم در آیات متعددی درقالب "دشمن شناسی" رویکردهای بازیگران رقیب جهان اسلام و مسلمانان را تحت عناوین مشرک ،کافر و منافق بررسی می کند و ضمن تبیین افکار و برنامه های آنها ، وظایف مسلمانان را هم در مواجهه با سلطه گران بر می شمرد:
در حال حاضر برخی ها می گویند که باید فعالیت عرفان های کاذب آنالیز و بررسی شود و بخش هایی از فعالیت های عرفان های کاذب را به نفع کشور می دانند ، در مقابل برخی ها معتقدند که آش را با جاش باید برداشت و باید با تمام قوا با عرفان های کاذب برخورد کرد.
اگر نیروهای مولد، خلاق، تلاشگر، آرمانگرا و دانش‌پایه به عنوان افاضل ملت مقدم داشته و صدرنشین شوند، آن‌گاه متناظر آن‌ها، تولید و نوآوری و كار و آرمانگرایی و علم، ارزش خواهند شد و با زنده شدن استعدادهای تولیدی كشور، امكان قطع وابستگی سنتی به درآمدهای نفت فراهم خواهد آمد.
"زنده باد بهار" در آیینه کلام رئیس جمهور

صفحه‌ها