آخرین اخبار

11. آذر 1393 - 10:48   |   کد مطلب: 15898
فروچاله هاتنها هشدار و نشانه ای کوچک از غارت بی حد و حصر منابع طبیعی و ضعف مدیریتی در دشت های استان میتوان محسوب کرد.

تخریب دشت ها و نشست زمین در اثر برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی، تنها هشدار و نشانه ای کوچک از غارت بی حد و حصر منابع طبیعی و ضعف مدیریتی در دشت های استان همدان و زنگ خطری از فریادهای بی صدای زمین در اعتراض به قدر نشناسی انسان هایی است که منافع خود را بر همه مسایل ترجیح می دانند.
 

دیدگاه شما

بهزیستی استان همدان
سرمایه گذاری استان همدان
 فرمانداری شهرستان همدان
استاندار ی استان همدان
سازمانهای مردم نهاد
فرمانداری فامنین
شهرداری فامنین
آموزشگاه بازیگری هنروسینما تقدیم میکند.
وضع هوای فامنین
عکس ماهواره ای شهرستان فامنین