نمایش 1 - 1 از 1
واردات گوشت در درازمدت به ضرر کشور تمام می‌شود حسن بهرام‌نیا: نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، واردات گوشت در درازمدت را به ضرر کشور دانست و گفت: این کار موجب لطمه زدن به صنعت دامداری می شود. 10/22/1395 - 19:45
اشتراک در واردات گوشت