نمایش 1 - 1 از 1
حکم قصاص و اعدام قاتل ستایش تأیید شد شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، محکومیت قاتل ستایش قریشی به قصاص و اعدام را ابرام کرد. 10/20/1395 - 12:46
اشتراک در ستایش قریشی