نمایش 1 - 2 از 2
صحت عمل مامور وظیفه شناس شهرستان فامنین فرمانده انتظامی فامنین: فرمانده انتظامی شهرستان فامنين از صحت عمل مأمور وظيفه شناس که چک های 2 میلیارد ریالی حامل را به صاحبش بازگرداند، خبر داد. 10/23/1395 - 00:13
رسیدن به امنیت پایدار مهمترین هدف پلیس فامنین فرمانده انتظامی شهرستان فامنین گفت: از وظایف پلیس حفظ امنیت عمومی و تلاش در راستای ارتقاء وظایف ذاتی پلیس است. حضور مردم در حماسه 9 دی بیان انزجار از قانون شکنان و فتنه گران بوده است. 10/08/1395 - 17:40
اشتراک در سرهنگ سلگی